zondag 29 april 2012

JOSEPH MENDES DA COSTA - Azië en Europa

Aan de Vijzelstraat, in het gebouw van de voormalige Nederlandsche Handel Maatschappij, zit het stadsarchief. In het midden van de gevel van 'De Bazel', is de hoofdingang van het gebouw geplaatst. Een relatieve kleine ingang voor zo’n groot gebouw. Een kleine ingang voor een bankgebouw moest een veilig gevoel geven, zo vond men in de jaren twintig van de vorige eeuw.  Aan weerszijden van deze ingang staan beelden van Joseph Mendes da Costa. De twee vrouwenfiguren verbeelden Azië en Europa, de werelddelen waarmee de Nederlandsche Handel Maatschappij handel dreef.
De onderste foto heb ik in 1986 genomen. Door een fusie in 1964 tussen de  Nederlandsche Handelmaatschappij en de Twentsche Bank werd de naam gewijzigd in 'Algemene Bank Nederland'.


Geen opmerkingen: