maandag 30 april 2012

LAMBERTUS ZIJL – Scheepvaart, Handel & Nijverheid


\


Vandaag de laatste beeldengroepen aan het gebouw ‘De Bazel´ in de Vijzelstraat. In 1824 richtte Koning Willem I de Nederlandsche Handel Maatschappij op. Aan het begin van de negentiende eeuw liep de Nederlandse economie danig terug. Met de oprichting van de nieuwe Maatschappij hoopte Koning Willem I de economie een impuls te geven en zo Nederland wederom als een belangrijke speler op de wereldkaart te zetten. De NHM hield zich bezig met de handel in koloniale waren en was in die zin de opvolger van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dit zien we terug in de hoekbeeldengroepen van het gebouw gemaakt door de beeldhouwer Lambertus Zijl. Op de hoek van de Vijzelstraat/Keizersgracht is een reliëf geplaatst waar de Handel & Nijverheid is afgebeeld, op de hoek Vijzelstraat/Herengracht zien we de Scheepvaart.
Aan de gevel van de Keizersgracht bevind zich ook nog een fraaie ‘safe deposit’-ingang, waarschijnlijk ontworpen door de architect van het gebouw Karel de Bazel.
In de loop van de negentiende eeuw verloor de handel in goederen steeds meer aan belang en zo werd de Nederlandsche Handel Maatschappij uiteindelijk een bank. 

Geen opmerkingen: