zaterdag 19 maart 2011

FRITS SIEGER – Dr. F.M.Wibaut

Het Henriëte Ronnerplein vormt samen met de P.L.Takstraat, Burgemeester Tellegenstraat, het Coöperatiehof en het Thérèse Schwartzeplein een beroemd Amsterdamse School-complex. De bebouwing in deze buurt wordt, samen met die in de Spaarndammerbuurt, tot de hoogtepunten gerekend van de ‘Amsterdamse School’. Op de hoek van de  Henriëtte Ronnerstraat en Henriëtte Ronnerplein bevindt zich een prachtig gebeeldhouwde kop van Dr.F.M.Wibaut, gemaakt in 1951 door Frits Sieger. Wibaut was een man aan wie de stad Amsterdam zeer veel te danken heeft gehad. In 1914 werd hij als eerste socialist, tot wethouder gekozen. Als wethouder van Volkshuisvesting stond hij vooraan als pleitbezorger in de gemeenteraad van de extravagante architectuur van de Amsterdamse School-architecten De Klerk en Kramer.

Geen opmerkingen: