vrijdag 18 maart 2011

BRYAN HUNT – First Falls II


In de jaren '20 van de vorige eeuw kocht Dr. Sieger, directeur van de voormalige kininefabriek, een stukje grond van circa 6 hectare aan de Sloterweg en richtte dit in als tuin in de Engelse Landschapsstijl, met veel exotische bomen. Door aanleg van de nieuwe autosnelweg (A4) ging in de jaren zestig aan de zuidzijde een flink stuk van dit Siegerpark verloren. Van de oorspronkelijk oppervlakte bleef slechts ongeveer drie en een halve hectare over. In de jaren negentig werd het park voor publiek opengesteld. Het wordt nu ecologisch beheerd en er zijn 'plas-dras-oevers'. Door verschraling van het land wordt een grotere biodiversiteit gecreëerd. Naast de bijzondere planten- en boomsoorten herbergt het park ook een aantal beelden die in bruikleen zijn gegeven door het Stedelijk Museum. Naast beelden van Hildo Krop, André Volten en Jan Bronner staat er ook, bijna onopvallend als een boomstronk, een sculptuur van Bryan Hunt uit 1978 met de titel First Falls II.

bron: De Hortuskrant 19e jaargang nummer 1, lente 2004

Geen opmerkingen: