maandag 23 september 2013

HANS VAN DER PAS – Nieuw verleden
Voor de nieuwbouwwijk Sporenburg heeft de beeldend kunstenaar Hans van der Pas afbeeldingen van emailstaal voor een drietal gevels opgehangen. De werken uit 2004 doen denken aan de gevelstenen aan gebouwen in het centrum van Amsterdam, die verwijzen naar de persoon die daar woonde, welke ambacht werd uitgevoerd of wat er werd verkocht. In tegenstelling tot deze oude gevelstenen verwijzen de werken van Van der Pas niet specifiek naar het verleden, maar brengt hij de ontwikkelingen van het gebied naar voren.
Vóór de bouw van de nieuwe wijk kwam Van der Pas vaak op het oorspronkelijke havengebied en rangeerterrein om te tekenen en te fotograferen. Zwart-wit foto's uit die tijd combineert hij met gekleurde foto's van de huidige situatie. De foto's zijn bijna vanuit het zelfde standpunt genomen, waardoor het verband tussen het heden en het verleden sterker wordt. Als locaties heeft de kunstenaar bewust voor een school, een huis en bedrijfsruimte gekozen omdat hij het verband wilde leggen tussen ontwikkelen, wonen en werken. Deze begrippen staan volgens hem symbool voor het Oostelijk Havengebied.

bron: Kunstwacht Amsterdam

Geen opmerkingen: