zaterdag 6 juli 2013

JAAP KAAS - Gedenkteken Cuypers

Van 1925 tot 1936 maakte Jaap Kaas deel uit van een groep beeldhouwers dat in aanmerking kwam voor de opdrachten uit de gemeentelijk steunkrediet. Kaas voerde in totaal acht opdrachten voor Kunstzaken uit. Eén van deze opdrachten hakte hij in 1927: een gedenksteen met figurale zijstukken (Sint Barbara en Sint Joris en de draak) ter nagedachtenis van dr. P.J.H.Cuypers, de bouwmeester van het Rijksmuseum. De steen werd geplaatst in de westmuur van de onderdoorgang van het Rijks. 

Geen opmerkingen: