zondag 8 januari 2012

Hendrik J.J.DANNENBERG - 'Aan onze gevallen makkers 1940 - 1945'
Het gebouw aan de Nieuwe Passeerdersstraat deed vanaf het eind van de negentiende eeuw dienst als turnhal. Vanaf 1 november 1941 werd het sportlidmaatschap voor joodse burgers verboden. Vanuit de gedachte dat de Nederlandse sport na de Duitse overwinning naar nationaal-socialistisch model zou worden omgevormd hield de bezetter de sportbonden in stand. Sportkampioenschappen gingen door tot halverwege 1943. Toen werd het gebrek aan materiaal en voedsel een structureel probleem, en waren er onvoldoende sporters in verband met de tewerkstelling in Duitsland die het aantal onderduikers explosief deed groeien. Het sportklimaat werd grimmiger. In 1943 voerde de Grüne Polizei een razzia uit bij wedstrijden in het Olympisch Stadion in Amsterdam. In september 1944 werd er een einde gemaakt aan alle sportactiviteiten. Sportbeoefening in de open lucht én training in gymnastieklokalen werden verboden. In januari 1945 werd de turnhal aan de Nieuwe Passeerdersstraat in gebruik genomen als aanmeldingsbureau voor de Arbeitseinsatz. Op 8 januari 1945 werd er door het verzet geprobeerd bommen in het gebouw tot ontploffing te brengen, maar deze poging mislukte. Het monument van H.J.J.Dannenberg aan de gevel is aangebracht ter nagedachtenis aan alle joodse sportlieden die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

bron: 4 en 5 mei.nl

Geen opmerkingen: