zaterdag 19 februari 2011

HILDO KROP – Gedenksteen Interkerkelijk Comité

Aan de gevel van de Oosterkerk aan de Wittenburgergracht hangt een bijzondere gedenksteen. Deze steen is gemaakt door Hildo Krop, waarschijnlijk in 1946. Op de steen is een bootje afgebeeld en een man die een zware  zak op zijn schouders draagt. Aan de wal wacht een vrouw met twee kinderen op wat hij meebrengt. ‘Interkerkelijk Komite 1945’ staat erboven. Om helder te krijgen wat er precies wordt bedoeld lezen we verder op de steen: “Wat liefde samenbracht in ’t jaar van barre nood, heeft menig oude en kind gered van hongerdood. Dit monument vertolkt de dank van heel de buurt. Dank, die in ’t hart van God een eeuwigheden duurt.” Deze steen zou eigenlijk in Friesland of Groningen moeten hangen, want daar kwamen, dankzij de contacten van het comité met kerken in de noordelijke provincies, de scheepjes met voedsel vandaan voor de hongerende bevolking van de Amsterdamse oostelijke eilanden in de eerste maanden van 1945.

Geen opmerkingen: