zondag 9 januari 2011

THEO VAN REIJN - De Toekomst van de Spoorwegen en De Terugblik

Het Amstelstation werd op 15 oktober 1939 geopend, waarmee de spoorlijnen tussen het Centraal Station en Amstelstation op dijklichamen werden gelegd en alle straten met viaducten werden overbrugd. Hierdoor konden de vele overwegen vervallen die voor veel oponthoud zorgden in het oostelijk deel van de stad. Het Amstelstation verving  het uit 1843 daterende kopstation Weesperpoort. In het station zijn enkele wandschilderingen van Peter Alma uit 1939 te bewonderen. Verder hangt er een tegeltableau uit 1958. Dit tegeltableau is ook door Peter Alma ontworpen en vervaardigd door H. Rijneveld. Het hing tot 2003 in het oude Marnixbad. Aan de buitenkant en binnen in het gebouw staan verder nog twee beelden van Theo van Reijn (1884 - 1954) uit 1939: een relief aan de gevel met de titel “De Toekomst der Spoorwegen”, in de hal staat het beeld “De Terugblik”.

Geen opmerkingen: