woensdag 3 juli 2013

ARTZUID 2013 - EUGÈNE DODEIGNE – zonder titel
De waardering van het materiaal is Eugène Dodeigne aangeboren als kind van een familie van steenhouwers. Hij laat de steen in zijn waarde door ook de bewerking als zodanig te laten zien, het hakken en het kappen en het wegslaan van de flinters steen. Die bewerking is voor de kijker na te gaan tot het punt waarop de figuur zichtbaar wordt en zich losmaakt uit het materiaal.

bron: ARTZUID

Geen opmerkingen: