maandag 15 juli 2013

ANONYMUS - Der stedenbloei is bouw en groei
In de Gulden Winckelstraat 1 is een ajourreliëf aangebracht in natuursteen, voorstellende een boom met links drie andreaskruisen uit het Amsterdamse stadswapen en rechts een schip met het wapen van Holland in haar zeil, met onder de boom de tekst “Der stedenbloei is bouw en groei”. Het betreffende blok is tussen 1947 en 1950 gebouwd en ontworpen door architect J.W. Dinger, in opdracht van Woningbouwvereniging Eigen Haard. De woningbouwvereniging heeft hier met een kunstwerk geprobeerd de specifieke identiteit van de organisatie tot uitdrukking te brengen. De naam van de maker van het reliëf is helaas tot op heden onbekend.

met dank aan Marc de Wit, Stadgenoot

Geen opmerkingen: