donderdag 9 mei 2013

HERBERT NOUWENS – Stalen gevelbeeld
De combinatie van staal en woningbouw op zich is niet opzienbarend. Vanaf het midden van de negentiende eeuw leidde het toenemende industrialisatieproces - en de daarmee samengaande behoefte aan nieuwe bouwvormen en snellere bouwmethoden - tot nieuwe constructiemethoden, waarin staal een belangrijke rol speelde. De wijze waarop staal en woningbouw samengaan in de Lepelkruisstraat is wel opmerkelijk. Door de Nederlandse beeldhouwer Herbert Nouwens werd in 1994 een abstract stalen gevelbeeld ontworpen dat is geplaatst in de loze ruimte tussen twee complexen. Het kunstwerk lijkt onderdeel uit te maken van het seniorencomplex, alsof het skelet van een nog te bouwen vleugel reeds is geplaatst, maar de werkzaamheden zijn gestaakt. De schijnbaar willekeurig verspreide en soms brutaal uitstekende, stalen delen lijken op de terugkeer van de bouwvakkers te wachten.

bron: Kunstwacht Amsterdam


Geen opmerkingen: