woensdag 8 mei 2013

HENRY RENFURM - Levensboom, monument van besef


Op het Surinameplein staat een monument van besef uit 2003, gemaakt door de Surinaamse beeldhouwer Henry Renfurm. Een monument dat dient om de bewustwording van het gezamenlijke verleden van Suriname, Nederland en de Nederlandse Antillen te bevorderen. In de stam van de boom zijn mensen verwerkt van verschillende etnische afkomst. Het bladerdak wordt gevormd door de afbeeldingen van Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederland.

1 opmerking:

Sumeru zei

Eerst vond ik het afschuwelijk maar toen ik de tekst had gelezen op diverse websites:(lees nog maar effe mee)

"Het Monument van het Besef dient de bewustwording van het gezamenlijk verleden van Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederland te bevorderen.In het bladerdak van de levensboom zijn Suriname, Ned. Antillen en Nederland opgenomen, zo de gemeenschappelijke geschiedenis symboliserend.
In de stam zijn mensen van verschillende etnische afkomst verstrengeld” toen pas begreep ik het idee van de kunstenaar Henry Renfurm erachter en dat is niet minder dan al die beelden op bruggen en gebouwen van Hildo Krop van voor de oorlog die de sociale kwestie (bescherming door de overheid van de zwakkeren in de samenleving, kinderen, weduwen en wezen enz.) uitdrukken. Gaaf, wat zeg ik, heel mooi.