dinsdag 30 oktober 2012

MARIUS VAN BEEK, WIM TAP en HANK BEELENKAMP - Schip op Helling (VOC monument)


Het beeld ‘Schip op Helling’ aan de Grote Wittenburgerstraat is een artistieke verbeelding van het rijke verleden van de Oostelijke Eilanden. Het beeld is enerzijds een lofzang op de ondernemingsgeest van de VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) en de technische ontwikkelingen die zij mogelijk maakten. De titel van het werk 'Schip op de helling' verwijst naar de vele scheepswerven van de VOC die zich hier op Wittenburg (en ook de overige Oostelijke eilanden Kattenburg en Oostenburg) bevonden, na de aanleg van de eilanden vanaf 1660. Vele honderden schepen werden hier gebouwd. Tegelijkertijd plaatst het werk een kritische noot richting de verschrikkingen die de VOC in overzeese gebieden heeft aangericht. In het beeld staat gegraveerd:
'Er ligt een roofstaat aan de zee, tussen Oost-Friesland en de Schelde'
Het is het beroemde citaat waarmee Multatuli zijn boek Max Havelaar eindigde; een aanklacht tegen de uitbuitingen van de Nederlanden in Nederlands-Indië.
Het beeld, gemaakt door Marius van Beek, Wim Tap en Hank Beelenkamp, stelt een schip voor dat de hoge golven doorkruist. De dragers van het schip verbeelden de windrichtingen. Aan de voorzijde prijkt een rondborstige dame als boegbeeld. Aan de achterzijde zijn wat gezichten in nood afgebeeld. Ze verwijzen naar de drenkelingen en de aan scheurbuik en andere ziekten overleden zeevaarders, maar ook naar de slachtoffers die de Hollandse ondernemingen teweeg brachten.

bron: Arttown, Amsterdam

Geen opmerkingen: