dinsdag 10 juli 2012

ANONYMUS – Rubens en Centaur


Op de hoeken van de Gerrit van der Veenstraat en de Rubensstraat zijn twee gevelstenen geplaatst. Een steen laat het, inmiddels wat aangetaste portret van Rubens zien en op de andere hoek is de centaur Eurytion te zien. Hij voert Hippodameia met zich mee. Er is, met name over de laatste steen nogal wat onduidelijkheid. Diverse bronnen geven aan dat het een oorlogsmonument zou zijn: ‘de Duitse bezetter die zich vergrijpt aan de Nederlandse Maagd’. Maar gezien het feit dat de steen al in 1927 geplaatst is, lijkt mij dit wel een erg vooruitziende blik. Rubens schilderde tussen 1636 en 1638 een groot olieverfdoek waar het tafereel van de roof van Hippodameia door Eurytion wordt afgebeeld. De steen zal dus hoogst waarschijnlijk een eerbetoon zijn aan de schilder Rubens. Wie de maker van de stenen is, blijft tot op heden ook nog steeds onopgehelderd. In Ons Amsterdam van april 2005 wordt als mogelijke maker Hildo Krop genoemd, vanwege de zogenaamde ‘geknakte’ nek van Hippodameia. Ik kan er echter geen Krop in herkennen.

Geen opmerkingen: