dinsdag 15 november 2011

JOHAN POLET – Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Het reliëf op de sokkel van het standbeeld van de socialistisch voorvechter Ferdinand Domela Nieuwenhuis op het Nassauplein, geeft Prometheus weer. De Griekse held Prometheus stal het vuur uit de hemel en gaf het aan de mensen, waarna oppergod Zeus hem aan een rots liet vastketenen. In twee eerdere ontwerpen had Johan Polet de Griekse mythe als driedimensionaal beeld centraal gesteld, met een ondergeschikte plaats voor Domela. Pas in een derde ontwerp uit 1930 liet Polet zich leiden door de traditionele vorm van een standbeeld op een sokkel.  De afbeelding op de sokkel kan als symbool voor Domela Nieuwenhuis' gevangenschap in 1886 worden opgevat. De fakkel - het vuur - in de opgeheven linkerhand kan geïnterpreteerd worden als het licht der waarheid dat hij aan de mensen bracht.

Geen opmerkingen: