vrijdag 5 augustus 2011

HILDO KROP – De beschermer en handhaver van de Sociale Wetgeving / HAN WEZELAAR – De beschermer van de Sociale Zorg en Gerechtigheid


 Hildo Krop

 Han Wezelaar


In 1940 kregen de beeldhouwers  Hildo Krop en Frits van Hall  de opdracht om elk een beeld te maken voor het monumentale pand van de voormalige Rijksverzekeringsbank op de hoek Apollolaan / Stadionweg. Pas veertien jaar later is het beeld van Krop onthuld. Het beeld van Van Hall is er nooit gekomen. Krop maakte een drieenenhalve meter hoge mannenfiguur ‘De Beschermer en handhaver van de Sociale Wetgeving’. Van Hall zou een vrouwenfiguur ‘De Beschermster van de Sociale Zorg en Gerechtigheid’ maken. Van Hall had het gipsmodel van het vrouwenfiguur gereed toen de oorlog uitbrak. Vanwege het oorlogsgeweld werd besloten het model in veiligheid te brengen. Het werd opgeslagen in de kelder van de bank. Daar liep het onherstelbare schade op door de hoge waterstand en door vorst. Omdat Van Hall tijdens de oorlog was omgekomen werd in 1951 besloten Han Wezelaar de opdracht te geven een nieuw beeld met hetzelfde thema te maken.

bron: Het Amsterdamse Beeldenboek, 1996

Geen opmerkingen: