zondag 26 juni 2011

ARTZUID 2011 – AUGUSTE RODIN - Balzac


Dit portret van Balzac op ARTZUID 2011 van Auguste Rodin werd geweigerd door het Letterkundig Genootschap dat het beeld had besteld. Het bezwaar was dat Rodin Balzac had teruggebracht tot een massa wervelend brons van een mantel met een ruige kop erboven, die meer leek op een karikatuur dan een portret van de beroemde schrijver. De reden van de weigering gelden nu juist als argumenten die de specifieke kwaliteit van Rodin onderstrepen.

bron: catalogus ARTZUID 2011

Geen opmerkingen: