donderdag 24 februari 2011

RONALD TOLMAN - Capriccio

Op de Oostenburgergracht staan op een zes meter hoge zuil twee figuren te balanceren. Dit beeld Capriccio uit 1984 is gemaakt door de Amsterdamse beeldhouwer Ronald Tolman. De term 'Capriccio' is een term ontleend aan de muziek waar deze grillig, schertsend en wankel evenwicht betekent.
Omtrent 'Capriccio' zijn in de loop der jaren heel wat ideeën geformuleerd. Ronald Tolman zegt er zelf over: "Het is eigenlijk heel simpel. Ik werd geïnspireerd door een lavendelzakje dat door één van mijn dochters achteloos aan een geknakte figuurstudie was opgehangen. Al associërend kwam ik tot de slotsom dat de twee figuren een ultieme conflictsituatie te zien geven. Ze zijn tot elkaar veroordeeld. De minste beweging van de één veroorzaakt de val van de ander. Dat is de patstelling van mensen die met elkaar in conflict zijn".

Geen opmerkingen: