woensdag 1 juli 2015

KLAAS GUBBELS – ARTZUID 2015 – KaskadeKlaas Gubbels gebruikt alledaagse voorwerpen als motief voor zijn kunstwerken. Zijn keuze spitst zich toe op koffie- en theepotten. ARTZUID heeft de primeur van het rode, gestapelde koffiepottenbeeld ‘Kaskade’.

bron: ARTZUID 2015

Geen opmerkingen: