vrijdag 17 mei 2013

ANONYMUS - Davidster


De oprichting van het Joods Lyceum (1 oktober 1941 -september 1943) was een direct gevolg van de Duitse bezettingspolitiek.  Toen  joodse leerlingen het recht op onderwijs aan niet-joodse scholen ontzegd werd en zij gedwongen werden naar een joodse school te gaan, gingen leerlingen die daarvóór een openbare HBS of het gymnasium bezochten naar het Joods Lyceum aan de Voormalige Stadstimmertuin 1.  In tegenstelling tot de joodse HBS was het geen religieuze school. Boven de ingang van het Joods Lyceum zijn een plaquette en een verwrongen davidster van een anonieme kunstenaar aangebracht. De bekendste leerling van het Joods Lyceum was Anne Frank.

bron: Joods Historisch Museum

Geen opmerkingen: