zondag 9 september 2012

THEO VOS – Zaaier, maaier en dorserAan de winkel-/woonhuizen van de architect G.J.Rutgers in de Beethovenstraat 11-25 heeft de beeldhouwer Theo Vos in 1929 drie consoleversieringen gemaakt. Vos heeft hier de grondstof van ons dagelijks brood verbeeldt in de vorm van een zaaier, maaier en dorser.

Geen opmerkingen: