dinsdag 11 september 2012

HILDO KROP – diverse versieringen Pathologisch Anatomisch Laboratorium Op het terrein van het voormalige Wilhelmina Gasthuis is veel werk van Hildo Krop te bewonderen. Bij voorbeeld aan de gevel van het Pathologisch Anatomisch Laboratorium aan de Arie Biemondstraat, vinden we boven de hoofdingang een lijst met aan weerszijden roofvogels met daartussen twee mannen- en twee vrouwenfiguren in terracotta. Naast deze hoofdingang zien we een vlucht zwaluwen en naast de deuren ook nog twee versieringen: een vrouw met gebogen hoofd met een maansikkel en sterren en aan de andere kant een mannenkop met een stralende zon. Aan dit gebouw heeft nog meer versiering van de hand van Krop gezeten zoals de twee bronzen panelen die op de deuren van de hoofdingang zaten. Helaas zijn deze panelen verdwenen. Ook heeft er aan de noordoostkant van het gebouw nog een beeldhouwwerk van Krop gezeten. Dit beeldhouwwerk bestond uit een man, een vrouw met kindje en een phoenix (symbool van de wederopstanding). Helaas is ook dit beeld verloren gegaan. De afbeelding komt uit het tijdschrift Wendingen nr.5/6 12de serie (1931). De afbeeldingen van de bronzen panelen komen uit het archief van het ICK, Steenwijk.

Geen opmerkingen: