donderdag 16 februari 2012

HILDO KROP – Herinnering en Troost
In de Nicolaas Beetsstraat, voor het voormalig mortuarium van het WilhelminaGasthuis, maakte Hildo Krop in 1930 twee toepasselijke beelden: Herinnering en Troost. Herinnering is gesymboliseerd door een vrouw die, te midden van Egyptische lotusbloemen en lelies, de hand opheft in een (als afscheid) groetend gebaar. Troost is verbeeld door een man die zijn arm om de schouder van een vrouw geslagen heeft. Van dit beeld is in 2002 een replica gemaakt omdat vandalen de koppen van het beeld hadden afgeslagen.

bron: Kunst aan de straat, red. Joost de Wal, 2009

Geen opmerkingen: