zondag 20 november 2011

HILDO KROP – Sluiswachters en Verladers


Over de Kostverlorenvaart aan het einde van de Overtoom ligt brug 199: de Overtoomse Sluis uit 1949. De naam Overtoomsesluis herinnert aan twee voorbije situaties: aan de sluis die op deze plek lag en aan de vroegere overtoom of overhaal tussen de Slotervaart en de Kostverlorenvaart. Deze scheepspassage lag tussen twee polderpeilen waarvan het niveau van 1,6 meter over een hellingbaan kon worden overbrugd. Met behulp van een lier, die met een groot wiel handmatig werd bediend, werden de scheepjes omhoog getrokken. De gebeeldhouwde sluitstenen aan weerzijden van de doorvaart zijn van de hand van Hildo Krop. De sluitsteen aan de oostzijde van de doorvaart verbeeldt de vroegere overtoom, waar het bedieningspersoneel, de sluiswachters, het  grote wiel in beweging zet om de bootjes over de helling te trekken. Aan de westzijde zijn de verladers van kisten groente en fruit afgebeeld.

bron: Bruggen in Amsterdam, Frank V. Smit, 2010

Geen opmerkingen: