donderdag 16 juni 2011

HENK HENRIËT – Volksvrouw

Een van de onderwerpen die Henk Henriët boeide waren de ‘forse vrouwen van het volk’. De Volksvrouw op het Marnixplein kan als een voorbeeld daarvan worden gezien. Bij de onthulling op 23 september 1967 werd Henriët als verzetsman herdacht door Theun de Vries, die opmerkte dat het feit dat Henriët geen carrière had gemaakt vooral was te wijten aan ‘zijn glorieuze verachting voor de gevestigde burgerlijke orde’.

bron: Het Amsterdams Beeldenboek, 1996

Geen opmerkingen: