zaterdag 4 november 2017

HILDO KROP - NeptunusIn de Buiten Bantammerstraat is deze kop van Neptunus te vinden. Dit reliëf van Hildo Krop aan de tussenstijl van het entree van het Scheepvaarthuis in dit straatje, dateert uit 1926. Al bij de bouw in 1913-16 van het Scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikkade werd duidelijk dat kort na de ingebruikneming van het pand, door de verschillende scheepvaartmaatschappijen ruimtegebrek zou ontstaan. Om die reden werd nog nog gedurende de bouw besloten een uitbreiding in de planning op te nemen. Dit werd tussen 1926 en 1928 geheel in de stijl van het oorspronkelijke  ontwerp uitgevoerd.
meer informatie - zie: Hildo Krop, beeldhouwer

Geen opmerkingen: