vrijdag 24 juni 2016

BART VAN HOVE – Vier leeuwen

 
 

Het Sluiseiland bij Zeeburg maakte deel uit van het sluizenstelsel van de stad, dat vroeger bescherming bood bij hoogwater. Omdat het eiland sinds de komst van de zeehaven IJmuiden geen waterkerende functie meer kent en het eiland in de weg lag voor de steeds groter wordende schepen, werd het eiland in 2014 verwijderd. Hierdoor werd het Amsterdam-Rijnkanaal verbreed van 50 naar 100 meter.
Ook werd er een natuurvriendelijke oever aangelegd. Deze oever bestaat uit een vooroever (om hoge golven tegen te houden) met daarachter een luwe zone, waar veel water- en oeverplanten zich kunnen ontwikkelen.

Eind 19e, begin 20e eeuw stonden vier leeuwenbeelden, gemaakt door de beeldhouwer Bart van Hove, bij de monding van het (toen nog) Merwedekanaal als ‘nautische waakhond’. In 1942 werden ze verwijderd. Na jarenlange opslag bij gemeente Amsterdam zijn ze in 1964 geschonken aan gemeente Emmeloord. Na afronding van het project Zeeburg is besloten de vier leeuwen weer terug te zetten aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Het zijn nu vier replica’s, twee aan twee, aan weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van waar eens het sluiseiland Zeeburg heeft gelegen. Bovendien is er een herinneringsmonument aan de oever geplaatst met teksten en foto’s over de historie van het sluiscomplex.

 


1 opmerking:

Anoniem zei

Tijdens een ludieke actie door de bewoners van Kragfenburg Noordoostpolder, werd een leeuw op oudejaarsnacht 1964/65 ontvoerd van de Gemeentwewerf Emmeloord. Twee leeuwen bewaken nu de ingang van het dorp Kragfenburg, en twee staan er in Emmeloord.