vrijdag 4 juli 2014

ANONYMUS – Willem IJsbrantsz. BontekoeIn de Bontekoestraat is een portret te vinden van, hoe kan het ook anders: de Hoornse schipper en koopman Willem IJsbrantsz. Bontekoe. Waarschijnlijk dateert deze gevelsteen van een anonieme beeldhouwer, uit de periode dat deze woningen werden gebouwd in het begin van de twintigste eeuw.

Geen opmerkingen: