zaterdag 1 maart 2014

LAMBERTUS ZIJL – Gevelversieringen


                                                            voor de verbouwing                                                    na de verbouwing


Het kantoorgebouw van de verzekeringsmaatschappij De Nederlanden aan het Muntplein, zoals we het nu kennen, dateert uit 1911. Zowel de oorspronkelijke bouw (1894-95) als de verbouwing/uitbreiding (1911) werd gerealiseerd naar ontwerp van H.P. Berlage. De geveldecoraties van zijn de hand van Lambertus Zijl. Rechts naast de hoekingang staat op een console de personificatie van de Verzekering die de draak heeft gedood, dat wil zeggen de door de brand veroorzaakte schade belooft te vergoeden. Het gevleugelde consolefiguurtje onder de loggia waarschuwt ogenschijnlijk tegen brand. De steunbeer aan de Rokinzijde wordt bekroond door een griffioen, die het wapenschild van De Nederlanden voor zich houdt. Ook zijn aan de Rokinzijde twee voorstellingen te zien die te maken hebben met de nering die in de winkels werd uitgeoefend: een bodega en een textielzaak. Deze laatste twee dateren uit 1911. De andere beeldhouwwerken werden bij de oorspronkelijke bouw in 1895 door Zijl gehakt.

bron: H.P. Berlage en Amsterdam, Manfred Bock e.a.,1987

Geen opmerkingen: