maandag 9 december 2013

ANONYMUS – plaquette DurgerdamAan het begin van de Uitdammerdijk bij de windmolen in Durgerdam, staat op een betonnen kolom een bronzen plaquette waarop het ontstaan van het huidige dorp te zien is. De tekst op deze door een anonieme kunstenaar ontworpen plaquette luidt:

HET HUIDIGE DORP DURGERDAM ONTSTOND AAN EEN INLAAGDIJK DIE WERD OPGEWORPEN NA DE ST.ELISABETHSVLOED VAN 1421. DE PLAATS WAAR HET DORP TOT DAN TOE HAD GELEGEN, DE POLDER IJDOORN, WERD TOEN BUITENGEDIJKT. AAN HET VROEGSTE DORP HERINNEREN NOG POLDERPERCELEN MET DE NAMEN ALS DE HOGE WERF. DIT WIJST ER OP DAT DE HUIZEN IN DE 14E EEUW OP TERPJES STONDEN. DE NAAM DURGERDAM IS EEN SAMENTREKKING VAN IJDOORNINGERDAM.

Geen opmerkingen: