zaterdag 28 december 2013

ANONYMUS – Harke Keegstra
In de Cornelis van der Lindenstraat is in 1948 een gedenksteen geplaatst ter ere van Harke Keegstra. In 1908 richtte Keegstra de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging “Samenwerking” op.
De Woningwet van 1901 was bedoeld om schrijnende toestanden in de volkshuisvesting op te lossen. De wet bood handvatten voor het aangrijpen van misstanden en zij bood de mogelijkheid tot financiële steun voor de bouw van nieuwbouwwoningen. Harke Keegstra was op dat moment adjunct-controleur bij de Gemeentebelasting. Hij nam het initiatief om met gelijkgezinden te gaan samenwerken in coöperatief verband. Voorjaar 1908 besprak een groep van tien personen de plannen voor het oprichten van een vereniging en het bouwen van woningen met de directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, de heer J.W.C. Tellegen. Men was het erover eens, dat gebouwd zou moeten worden in de Museum-Concertgebouwbuurt, voor een huur van tussen ƒ 400,- en ƒ 600,- per jaar.


bron: Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging “Samenwerking”

Geen opmerkingen: