maandag 16 september 2013

WILLEM VAN NORDEN – tegeltableaus Zaanhof
De Zaanhof is een modern voorbeeld van sociale woningbouw. In plaats van de traditionele langgerekte woonblokken koos de woningbouwvereniging ‘Het Westen’ voor woningen rond een hof.  Het werd gebouwd tussen 1916 en 1919. Boven de poort aan de westzijde zijn twee tegeltableaus te zien van plateelfabriek DeDistel. De artistieke leiding van deze fabriek was in deze periode in handen van Willem van Norden. Op één tableau staat een haan afgebeeld met een opkomende zon; een verwijzing naar het opkomend socialisme in die tijd. Op de andere zijn twee witte vogels boven zee met een ondergaande zon te zien; een verwijzing naar de Eerste Wereldoorlog.

Geen opmerkingen: