zondag 23 juni 2013

ARTZUID 2013 – PETER BUGGENHOUT – Blind Womp

Peter Buggenhout maakt beelden die wel eens als ‘monumentale rampen’ worden omschreven, alsof het restanten zijn van constructies van het verleden. Zo zien de slums en favela’s van ontheemden er uit aan de randen van wereldsteden in Zuid-Amerika, Afrika en India. Het bijzondere aan deze installatie van Buggenhout is dat zij tot stand is gekomen met de restanten van een eerder exemplaar dat hier een tweede leven krijgt. De brokstukken daarvan heeft hij hier op de Internationale Beeldenroute ArtZuid 2013 letterlijk en figuurlijk ‘onder zeil gebracht’.

bron: ArtZuid

Geen opmerkingen: