maandag 20 mei 2013

RAYMOND BOTH - Phoenix
Aan de zijgevel van een hoog flat gebouw aan de Burgemeester Cramergracht is in 1956 een tegelmozaïek geplaatst, welke goed te zien is vanaf de Burgemeester Röellstraat. Dit hardgebakken Mosa tegel kunstwerk met de titel ‘Phoenix’ is ontworpen door de kunstenaar Raymond Both. Deze phoenix was als het ware verrezen uit het zand uit de Sloterplas, waarmee Geuzenveld is opgehoogd. Het mozaïek was een geschenk van de gemeente Amsterdam. 

Geen opmerkingen: