woensdag 10 april 2013

WIM VAN HOORN - Drie gevelreliëfs – figuren en annunciatie






Boven de ingang van de voormalige Sint Lidwinaschool aan de Simon Stevinstraat zijn drie gevelreliëfs geplaatst welke de annunciatie verbeelden. De beelden zijn gemaakt door Wim vanHoorn. Deze beeldhouwer maakte vooral veel religieuze kunst voor de Rooms-katholieke Kerk.

Geen opmerkingen: