zondag 24 februari 2013

WILLEM BROUWER - Tegeltableaus

Aan de achterzijde van de Effectenbeurs in de Warmoesstraat zijn drie tegeltableaus geplaatst. Deze rijk gedecoreerde beurs werd gebouwd tussen 1909 en 1914 door architect Jos Cuypers, de zoon van Pierre Cuypers, de bouwer van o.a. het Rijksmuseum. Op de kunstwerkjes in de Warmoesstraat zijn de huizen afgebeeld welke moesten wijken voor dit beursgebouw. Deze tableaus zijn gemaakt door de Leidse keramist Willem Brouwer en dateren uit 1911.

Geen opmerkingen: