donderdag 10 januari 2013

HILDO KROP – DOE HET ZELF


Gisteren kreeg ik via het Instituut Collectie Hildo Krop een mailtje van de heer Pieter Roemer uit Amsterdam. Hij had de publicatie “Hildo Krop - stadsbeeldhouwer van Amsterdam” gelezen en constateerde dat hetgeen op pagina 43 wordt vermeld niet juist is. In deze uitgave wordt vermeld dat het kunstwerk aan de telefooncentrale ten noorden van het IJ aan de Wingerdweg verloren zou zijn gegaan. De gevelstenen van Hildo Krop met het thema “automatische telefonie”, zitten echter aan het pand Wingerdweg 38 en niet op nummer 18/20, zoals in de monografie Hildo Krop van E.J.Lagerweij-Polak staat vermeld. Er is vermoedelijk na de stadsvernieuwing een hernummering geweest. Dit werk van Hildo Krop is vanaf de straat nauwelijks te zien, omdat er voor het gebouw een hekwerk staat met weelderige begroeiing. Deze granieten gevelstenen uit 1923 verbeelden het automatische telefoneren, zoals de letters DOE HET ZELF suggereren.
Met dank aan de heer Roemer.

Geen opmerkingen: