donderdag 3 januari 2013

ANONYMUS – gevelstenen Zwanenplein


Op het Zwanenplein staan niet alleen zwanen op de gevels: wie goed kijkt ziet ook afbeeldingen van een adelaar en een haan. Ze staan genoemd in een vers van dichter David Ingwersen over de Eerste wereldoorlog, toen de huizen gebouwd werden:

IJsbeer en Luipaard en Gallische Haan
bonden den kampstrijd met d'adelaar aan
Hoe bloedden kaken en klauwen! 
Holland toog rustig aan ’t bouwen
Wat vindt de vrede na vier jaar vol leed? 
d'adelaar stervend, dit bouwwerk gereed 

De tekst beschrijft de neutrale rol van Nederland in de Eerste Wereldoorlog, waarbij dierennamen heel geheimzinnig de landen voorstellen die wél aan de oorlog meededen. De ijsbeer staat voor Rusland, het luipaard voor het Verenigd Koninkrijk en de haan voor Frankrijk. In de Eerste Wereldoorlog waren zij tegenstanders van Duitsland, die hier genoemd wordt als adelaar. De  verzen lijken vooral een grote tevredenheid uit te drukken met de betrekkelijk kleine problemen van Nederland, op een moment dat buurlanden elkaar min of meer verscheurden.

Geen opmerkingen: