woensdag 5 december 2012

RIK VAN DOLDEREN - Baldakijn, een horizontale beweging in de lucht
Aan het werk ‘Baldakijn’ uit 1993 aan het Belgiëplein in Nieuw Sloten, heeft Rik van Dolderen de ondertitel 'een horizontale beweging in de ruimte' meegegeven. Het 'Baldakijn' is een knap staaltje ingenieurswerk, dat van de ene kant gezien aan 'zwevende' vorm tussen de bebouwing representeert, en naar de parkzijde toe op een soort poort, een onderdoorgang lijkt. De materialen waaruit de sculptuur is opgebouwd zijn industrieel van aard, afkomstig uit de bouw. De vormen, dragers en leggers hebben geen directe architectonische functie, maar fungeren als een dynamisch baken in de publieke ruimte. Tegen de lucht tekent zich een perspectivisch lijnenspel af; het licht wordt gefilterd door een verdichting van roosters. Zoals een klassieke triomfboog of gedenknaald ooit het middelpunt vormde van een stedenbouwkundig concept, zo markeert het 'Baldakijn' met abstracte middelen het kruispunt van wegen: het tracé van de sneltram loopt oost-west, de noord-zuidlijn voert van het Kasterleepark naar het Belgiëplein.

bron: Het Amsterdams Beeldenboek, Vier Eeuwen Buitenbeelden (1600-heden) van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Geen opmerkingen: