zaterdag 15 december 2012

LAMBERTUS ZIJL – Reliëfs aan de Beurs van Berlage

Het Verkeer

Hun Omgeving

Het Paradijs

De Toekomst

De Bedorven Beschaving


Het Koggeschip

Aan het Damrakzijde van de Beurs van Berlage zien we boven de ingang een reliëf van Lambertus Zijl met de titel ‘Het Verkeer’.  Afgebeeld zijn burgers, boeren en buitenlui, paarden en ossen  en zelfs is er een kameel en een olifant te zien. Aan de Beurspleinkant hangt een reliëf ‘Hun Omgeving’. Een werk (ook van Zijl) bestaande uit drie delen: ‘Het Paradijs’, ‘De Toekomst’ en ‘De Bedorven Beschaving’. Boven dit reliëf heeft Zijl het Koggeschip afgebeeld. Het Koggeschip is het eigenlijke gemeentewapen van Amsterdam, reeds afgebeeld op zegels uit de 14e eeuw.


Geen opmerkingen: