maandag 17 december 2012

LAMBERTUS ZIJL – Gedenksteen H.P. Berlage
In de ochtendeditie van het Algemeen Handelsblad van 21 februari 1926 verscheen het volgende artikel:

De Gedenksteen in de Beurs
In ons ochtendblad van Donderdag j.l. hebben wij melding gemaakt van een besluit van den gemeenteraad om, als huldiging van dr. H.P.Berlage ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag op heden (21 Febr.), door den beeldhouwer [Lambertus] Zijl een gedenksteen te plaatsen in de Beurs. Thans blijkt uit het “Gemeenteblad”, dat op den steen behalve Berlage’s beeltenis, een inschrift zal worden aangebracht, luidende als volgt:
          Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft dezen steen doen plaatsen ter eere van 
          dr. H.P.Berlage, die op den 21 Februari 1926 den zeventigjarigen leeftijd bereikte 
          en in de jaren 1898-1903 deze Beurs bouwde.

Geen opmerkingen: