dinsdag 6 november 2012

ELLY VAN DEN HOUT en TRINETTE SCHEPER - Collier met juwelen

De roep vanuit de buurten rond de Linnaeusstraat om een plek te creëren waar mensen gedachten over vrede, vrijheid en samenleven kenbaar kunnen maken, was in 2008 aanleiding tot het ‘Wensplein voor Vrede’. Een plein met een symbolisch kunstwerk, dat multifunctioneel in de openbare ruimte aanwezig is, waar mensen uit alle lagen van de bevolking hun gedachten over vrede, vrijheid en samenleven terug moeten kunnen vinden. Als openbare ruimte is gekozen voor het Muiderkerkplein aan de Linnaeusstraat. Confrontatie met spanningen en slecht nieuws maakte het juist dáár zinvol en heilzaam een plek te maken waar men zich mag uiten over vrede, vrijheid en samenleven. Vanuit de gedachte dat vrede alleen met anderen tot stand kan komen, zijn voor deze opdracht twee beeldende kunstenaars tot elkaar gebracht. Naast Elly van den Hout was ook Trinette Scheper nauw bij dit project betrokken. Vanuit de idee vredeswensen van mensen blijvend zichtbaar te maken, werd een ruimtelijk object ontworpen. Een collier is als een toevallig neergelegd sieraad op het plein geplaatst. In dit collier zit een markante knoop als symbool voor de integratieproblematiek. Er zijn 37 kunststof ‘juwelen’ op het collier bevestigd, waarop vredeswensen in authentiek 
handschrift zijn gezeefdrukt. De functionaliteit van het kunstwerk is drieledig. Het is een kunstwerk met een boodschap, het is een ontmoetingspunt en het is een markeringspunt: 
Híer en nú, op deze plaats, wordt aandacht gevraagd. Aandacht voor vrede, vrijheid en integratie.

bron: ZET O ZET


Geen opmerkingen: