zondag 25 november 2012

ANONYMUS – Hand streelt borst
In 1993 verscheen op het Oudekerksplein tussen de straatkeien, schijnbaar uit het niets, dit bronzen sculptuur van een hand die een borst streelt. Het is van dezelfde maker als van het Zagertje in een boom in het Leidsebosje en de Man met de vioolkist in het 2de Marnixplantsoen. Inmiddels is bij de gemeente bekend wie de maker is van deze werken. Het blijkt een medicus te zijn die in zijn vrije tijd beeldhouwer is. Andere bronnen spreken van twee personen. De gemeente heeft de werken in bezit gekregen op voorwaarde dat de identiteit van de kunstenaar(s) niet wordt prijs gegeven.

(Zie ook: NRC Handelsblad 24/25 november 2012 - S.Montag: Overpeinzingen 1688 - 'Standbeeldjes')

Geen opmerkingen: