zaterdag 29 september 2012

CUYPERS & CO – Olifant en adelaar
In 1900 is door het kerkbestuur van de moederkerk, de St. Willibrordus, aan architectenbureau Cuypers de opdracht gegeven tot het ontwerpen van een nieuwe kerk: de Rozenkranskerk  in de Jacob Obrechtstraat. Het werk werd tussen 1905 en 1911 uitgevoerd door Joseph Cuypers en zijn compagnon Jan Stuyt. Het blijft bij compagnonschappen altijd een intrigerende vraag wie voor wat verantwoordelijk is. Tegenwoordig wordt aangenomen dat de kerk hoofdzakelijk een werk is van Stuyt. Hoewel het een uitbundige kerk is, treffen we aan de gevel echter sporadisch beeldhouwwerk aan. Op de hoeken van het portaal zien we twee dieren, rechts een adelaar, links een olifant, beide zijn symbolen van Christus. Verder kan nog genoemd worden de sluitstenen van portaal en topgevel met een kruismotief. De beide dieren op het portaal vertonen opvallende overeenkomsten met het buitenbeeldhouwwerk aan de Nieuwe Sint Bavo in Haarlem, vervaardigd in de kunstwerkplaatsen van Cuypers & Co te Roermond. Het is derhalve aan te nemen dat het beeldhouwwerk aan de Obrechtkerk eveneens uit dit atelier afkomstig is.

bron: www.obrechtkerk.nl

Geen opmerkingen: