zondag 19 augustus 2012

ANTOON RÄDECKER - Wibaut, Staal, Vorkink, Hulshoff, De Graaf, Tjaden, Keppler en Abrahams

Op de twee zuidelijke hoeken van de Minervalaan en de Gerrit van der Veenstraat zien we beeldhouwwerk uitgevoerd door Toon Rädecker uit de periode 1925-1929. De conditie van de beelden op de zuidoostelijke hoek was erg slecht en in 2005 zijn er replica’s geplaatst. Aan de buitenzijde van de kapitelen van de arcades vinden we portretten van een achttal mannen, vier aan iedere zijde van de straat, met daaronder attributen. Het zijn belangrijke Amsterdammers uit die tijd: de wethouders Wibaut en Abrahams, de directeuren van Bouw- en Woningtoezicht Keppler en Tjaden, de directeur van Publieke Werken De Graaf en leden van de schoonheidscommissie, de architecten Staal, Vorkink en Hulshoff. De attributen onder de portretten verwijzen naar de bouwkunst (passer, hamer en beitel) en naar de stad (stadswapen). Ook wordt verwezen naar specifieke functie van de geportretteerde, zoals bij Wibaut (wethouder financiën) met munten en boeken. Leuk om te vermelden is dat bij de replica van laatst genoemd portret de guldens zijn vervangen door euromunten. Overigens zijn de beelden van de muzikanten op de hoeken het werk van beeldhouwer Jaap Kaas.

bron: Kunst aan de straat, 2009


Geen opmerkingen: