maandag 16 juli 2012

GERRIT VAN DER VEEN – Groen van PrinstererNa de zomer van 1931 werd de  Groen van Prinstererschool (de huidige Montessorischool) aan de Zaaiersweg in Betondorp in gebruik genomen. Er ontstonden bijna onmiddellijk problemen met de beheerder van het ‘Meerhuis’ aan de Brink. De hervormde school bood namelijk onderdak aan verschillende christelijke initiatieven, zoals catechisatie, een zangkoor en ook een zondagse kerkdienst; het Meerhuis vond dat oneerlijke concurrentie. Het schoolbestuur wees de wethouder er echter fijntjes op dat het Meerhuis bezet was op die tijdstippen dat dit soort activiteiten in de school plaatsvonden. Ook de hoofden van de andere scholen hadden een probleem met die hervormden. Er was een capaciteitsprobleem in de gymnastieklokalen van de openbare scholen. De gemeente had het daarom zo geregeld dat een paar klassen van de Pieter Nieuwlandschool en van de Roosenburghschool gymlessen konden krijgen in het gymnastieklokaal van de nieuwe Groen van Prinstererschool. Dat stuitte echter op ernstige bezwaren, ook van de oudercommissies, zodat de onderwijsinspecteur er zich mee ging bemoeien. Waarop een leegstaand lokaal in het hulpschoolgebouw werd ingericht als gymzaal. Het lijkt er dus op dat het rode dorp best wel problemen had met die hervormden in hun dorp. Dat nam niet weg dat de wethouder kunstzaken in 1934 een subsidie van 200 gulden verleende voor de vervaardiging van een beeldhouwwerk aan de hervormde school, het ging om een zandstenen reliëf met de beeltenis van staatsman Groen van Prinsterer van de beeldhouwer Gerrit van der Veen.

bron: een kleine heldendaadGeen opmerkingen: