zaterdag 19 mei 2012

JAAP KAAS – Twee apen en een adelaar met twee slangen

In 1922 had de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een steunactie opgezet waarbij het rijk, in samenwerking met de gemeenten, jaarlijks een bedrag ter beschikking wilde stellen voor het aankopen van werk van noodlijdende kunstenaars en het hun verlenen van opdrachten. Amsterdam was de enige stad die met deze vorm van steunverlening begon, en er zelfs mee doorging toen de minister, in verband met bezuinigingen, zijn plan weer introk. De beweegredenen van het socialistische gemeentebestuur zijn van cruciaal belang geweest voor de bloei van de beeldhouwkunst in Amsterdam. Voor een woningblok van architect Jan Gratama in de Stadionbuurt kreeg Jaap Kaas in dat kader, de opdracht om sluitstenen te maken. Deze stenen uit 1928, Twee apen en Adelaar houdt twee slangen in zijn greep, zijn geplaatst in de poort Olympiakade/Simonstraat.

Geen opmerkingen: