woensdag 16 mei 2012

JAAP KAAS - Michelangelo


In de Michelangelostraat 27 is een gevelsteen te zien van Michelangelo. Deze tufstenen kop is gemaakt in 1928 door de beeldhouwer Jaap Kaas. Tijdens de Tweede wereldoorlog was Kaas directeur van de Middelbare Joodse Kunstnijverheidschool. Deze school was opgezet door de bezetter om joodse leerlingen te isoleren van niet-joodse leerlingen. De school werd in 1943 opgeheven en Kaas en zijn vrouw doken onder. Na de oorlog werd Kaas docent tekenen en beeldhouwen aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen. Verder was hij actief in verschillende kunstenaarsverenigingen. Kaas werkte vrijwel dagelijks in Artis en kreeg dan ook de officieuze titel "beeldhouwer van Artis".

Geen opmerkingen: