vrijdag 2 maart 2012

NOEL HARDING - Light sculpture
De Canadese kunstenaar Noel Harding noemt zijn dakbeeld uit 1992 op de roze flat op het Nassauplein ‘een romantisch lyrisch lichtobject’. De kunstenaar verbeeldt met het werk zoals hij zelf zegt: ‘The life of Dutch people in reference to the sea.’ De roze lichtlijn wijst in de richting van de Noordzee. En de zee is verbeeld in de ‘waterbak’, geplaatst in het midden op het dak. De ‘dia’ aan de rechterzijde verbeeldt de mens. Het is zijn arm die het gevaar van het water onderdrukt en beheerst. Het laatste beeld verwijst naar de sage van Hans Brinker: het jongetje dat zijn vinger in de dijk steekt en daarmee een overstroming voorkomt. In 2009 is het lichtobject volledig gerestaureerd.

Geen opmerkingen: